Tag Archives: حامی بازو

یک پیش‌نمونۀ اسکلت بیرونی غیرفعال A-Gear

اسکلت بیرونی A-Gear بازوهای بیماران دچار دیستروفی عضلانی را کارا نگه می‌دارد

دیستروفی ماهیچه‌ای دوشن (Duchenne muscular dystrophy) که تقریباً از هر پنج هزار پسر بچه یک نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد باعث می‌شود تا ماهیچه‌های قربانی در طول زندگی تحلیل رفته و نابود شود اغلب تا جایی که فرد دیگر نمی‌تواند از بازوها و پاهایش استفاده کند. به همین دلیل شرکت  Stichting Flextension (بنیاد Flextension) چهار سال پیش پروژۀ A-Gear را آغاز کرد. این پروژه تلاش چندین شریک برای طراحی اسکلت بیرونی…

gowing-dynamic-arm--support-2

GoWing: حامی متحرک بازو

هنگامی که شخصی به خاطر فلج شدن یا بروز مشکلات عصبی – ماهیچه‌ای توانایی حرکت اعضای بالاتنۀ خود را از دست می‌دهد، زندگی کردن به صورت مستقل و بدون نیاز به حضور دیگران برای وی به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود. برای بسیاری از این افراد باز کردن بازو، گرفتن یک جسم و یا حتی غذا خوردن بدون کمک دیگران حتی اگر کارکرد دستها نیز مختل نشده باشد ناممکن است. GoWing به…