Tag Archives: آزمایش

ارزیابی اسلکت بیرونی

آزمایش کارکرد اسکلت بیرونی در دنیای واقعی و در دل صنعت در سال ۲۰۲۱

خط مقدم در ساخت اسکلت بیرونی مربوط به استفاده عملی است. به کارگیری اسکلت بیرونی در یک سازمان بزرگ نیازمند تغییراتی در مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی منسجم است. تعداد زیادی از پژوهش‌های علمی حاکی از آن است که اسکلت بیرونی پتانسیل بالایی برای کمک به سایرین و کاهش خطر برخی جراحات در محیط کار را دارد. به ویژه جراحات و آسیب‌های کمر و شانه. اما ملاحظاتی در خصوص راحتی، آموزش…