برگزیده‌هایامروز

ربات‌های سخنگوی خدمات مشتریان احساسات شما را درک میکنند

رباتهای سخنگوی خدمات مشتریان احساسات شما را درک میکنند

یک شرکت نوپا ربات‌های سخن‌گو و دستیاران مجازی با حالات چهره‌ی واقعی ساخته است که قابلیت شناسایی حالات چهره‌ی مشتریان را نیز دارند. با مجله‌ی فناوری‌های توان افزا و پوشیدنی همراه باشید. Mark Sagar که یک پروفسور و کارآفرین است، عقیده دارد که تجربه‌ی انجام کارهای بانکی برای مشتریان رضایت بخش‌تر خواهد شد هنگامی که ربات سخنگوی خدمات مشتریان بانک در چشم‌هایشان خیره شود و آن‌ها احساس کنند که این دستیار مجازی...