Tag Archives: اداره

Booster سوخت را به پارکینگ اداره شما میآورد

از این پس نیازی نیست به جایگاه سوخت (پمپ بنزین) بروید، شرکت Booster سوخت مورد نیاز خودروی شما را فراهم می‌کند. تنها کافی است پس از پارک کردن خودرو در پارکینگ اداره از طریق برنامه کاربردی گوشی هوشمند، مکان خودرو را مشخص کنید و در مخزن سوخت خودرو را باز کنید. تانکرهای Booster پس از پر کردن مخزن سوخت، رسید را برای شما ارسال می‌کنند. تانکرهای بنفش کوچک Booster به مدت ۱۸…