Tag Archives: اصطلاح اسکلت بیرونی

اصطلاح «اسکلت بیرونی» دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد؟

اصطلاح اسکلت بیرونی دقیقاً چه دستگاه‌هایی را شامل می‌شود؟ آیا لباس‌های بیرونی نرم یا دستگاه‌های پوشیدنی که تنها بخش خاصی از بدن را پوشش می‌دهند زیر مجموعه اسکلت بیرونی هستند؟ چرا این نام‌گذاری مهم است و چه کارهایی برای مقابله با این چالش انجام شده است؟ به حدود سال ۲۰۱۰ بازگردید، زمانی که تنها تعداد انگشت شماری از دستگاه‌های اسکلت بیرونی پوشیدنی وجود داشت که برای عموم مردم شناخته شده بودند. اسکلت‌های…