Tag Archives: المپیک پکن

پارالمپیک پکن و اسکلت بیرونی اگزواسکلتون

سامانه های موتوری توان افزا و پوشیدنی

ما همه اسکلت‌های بیرونی را در فیلم‌ها دیده‌ایم که شاید قابل توجه‌ترین آنها لباس مرد آهنی باشد. با این حال، این پوشیدنی‌های تقویت کننده در زندگی واقعی نیز کاربردهای بسیاری دارند. به نظر می‌رسد بیش از پیش شاهد ورود این دستگاه‌ها به محیط‌های کاری و شاید حتی در فعالیت‌های روزمره باشیم. در ادامه این مقاله از مجله فناوری‌های توان افزا و پوشیدنی به مرور اخبار سه ماهه اخر سال ۱۴۰۰ در حوزه…