Tag Archives: اوتیستیک

فناوری پوشیدنی زندگی افراد اوتیستیک را دگرگون میکند، اگر در طراحی آن مشارکت داشته باشند

فناوری پوشیدنی زندگی افراد اوتیستیک را دگرگون میکند، اگر در طراحی آن مشارکت داشته باشند

بسیاری از افراد اوتیستیک در بیان احساسات خود با مشکل مواجه می‌شوند. این منجر به افزایش اضطراب، افسردگی، عصبانیت و مشکلات جسمی می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد بزرگسالان اوتیستیک به طور قابل توجهی بیشتر از همسالان خود افسردگی و اضطراب را تجربه می‌کنند. آینده‌ای را تصور کنید که در آن فناوری بتواند به افراد کمک کند تا احساسات خود را تنظیم کنند و پیش از اینکه تحت فشار قرار گیرند، آنها را نسبت…