Tag Archives: اگزواسکلتون کودکان

MOTION

MOTION اسکلت بیرونی کودکان فلج مغزی

با توجه به اینکه ۳۰ درصد کودکان مبتلا به فلج مغزی اصلا قادر به راه رفتن نیستند،‌ نیاز زیادی برای طراحی وسیله‌ای مناسب آنان احساس می‌شود. گروه MOTION‌ با درک این نیاز اقدام به طراحی یک اسکلت بیرونی برای این کودکان نموده است. در ادامه این مقاله از مجله فناوری‌های توان افزا و پوشیدنی با این وسیله بیشتر آشنا می‌شویم. ۵۴ درصد کودکان مبتلا به فلج مغزی بدون دریافت کمک راه می‌روند….