Tag Archives: ایمنی اسکلت بیرونی

جعبه ابزاری جدید برای استانداردها و پروتکل های اسکلت بیرونی

جعبه ابزاری جدید برای استانداردها و پروتکل های اسکلت بیرونی

دیگر نیازی نیست در یک محیط کاری وسایل رباتیک دور از کارگران در قفس قرار گیرند. عصر جدید رباتیک مشارکتی یا cobot، نویدبخش تعامل بیشتر و نزدیکتر انسان و ربات‌ها است. این ربات‌ها، زحمت و خستگی کار دستی را کاهش می‌دهند. روند مشابهی در مراقبت‌های بهداشتی بویژه در توانبخشی وجود دارد که ربات‌های کمکی به کار گرفته می‌شوند. برای بسیاری، اسکلت‌های بیرونی و ربات‌های پوشیدنی نیز در دسته ربات‌های مشارکتی قرار می‌گیرند….

اهمیت ایمنی اسکلت‌های بیرونی

اهمیت ایمنی اسکلت‌های بیرونی

اوباما رییس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۴ به مطبوعات اعلام کرد: « ما در حال ساخت مردآهنی هستیم.» این ادعا در مورد آینده اسکلت‌های بیرونی بسیار زودهنگام و جسورانه است. شاید برای شما جالب باشد که بدانید بزرگترین چالش کنونی صنعت اسکلت‌های بیرونی، طراحی اسکلت‌هایی است که به زمین نیفتند! شرکت‌های زیادی وجود دارند که توانایی راه رفتن افراد را با اسکلت‌های بیرونی بهبود می‌دهند. اما صرف‌نظر از کاربرد اسکلت بیرونی در حوزه…