Tag Archives: جراحی عصبی

توانبخشی پس از جراحی

پنج روش توانبخشی موثر پس از جراحی

توانبخشی پس از جراحی برای بازیابی توانایی حرکتی و انعطاف عضلات و مفاصل لازم است. پس از جراحی‌هایی مانند جراحی‌های ارتوپدی، جراحی‌های قلبی-عروقی، جراحی قفسه سینه، جراحی عصبی و شکمی پزشکان برای بیماران توانبخشی تجویز می‌کنند. بیماران بسیاری ترجیح می‌دهند از این بخش صرفنظر کنند. اما صرفنظر کردن از توانبخشی با رها کردن ناتمام فرآیند بهبودی یکی است. در ادامه این مقاله از مجله فناوری‌های توان افزا و پوشیدنی به مرور انوع…