Tag Archives: حسگر جذب شونده

حسگر کاشتنی وضعیت مغز را پایش می‌کند و سپس جذب بدن می‌شود

یک حسگر مغزی جدید قادر است به صورت بی سیم میزان فشار و دمای داخل جمجمه را اندازه‌گیری کند و پس از انجام کار خود در بدن جذب شود. به این ترتیب دیگر نیازی به عمل جراحی برای خارج کردن حسگر از بدن نیست. از این حسگرهای کاشتنی می‌توان برای پایش بیماران دچار آسیبهای مغزی استفاده کرد. افزون بر این پژوهشگران بر این باورند که می‌توانند حسگرهای جذبی مشابهی را برای پایش…

حسگرهای جذبی مغز

از بین رفتن حسگر جذبی مغز پس از انجام کار

دکتر Rory Murphy می‌گوید: «من یک ساعت پیش گلوله‌ای را از سر یک مرد بیرون آوردم». او به عنوان عصب‌شناس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه واشنگتن، همیشه با آسیب‌های مغزی درگیر است. آسیب‌های مغزی شامل برخورد گلوله، نیروهای بلانت و لخته‌های خون سالانه باعث مرگ حدود ۵۰۰۰۰ نفر در ایالات متحدۀ آمریکا می‌شود. این نوع از آسیب‌ها اغلب باعث تورم مغز می‌شود که در نتیجۀ آن جریان خون و اکسیژن کاهش می‌یابد و می‌تواند به آسیب‌های…