Tag Archives: دسته بندی اسکلتهای بیرونی

نگاهی به صنعت اسکلت بیرونی در سال 2016

نگاهی به صنعت اسکلت بیرونی در سال ۲۰۱۶

صنعت رو به رشد اسکلت بیرونی در سال ۲۰۱۶ به چه شکلی بوده  و این واژه در وهله اول به چه معناست؟ در سال ۲۰۱۶ صنعت اسکلت بیرونی نرخ رشد بی سابقه‌ای داشته است. هر ماه یک یا دو گروه پژوهشی در این زمینه یا یک کمپانی کوچک اسکلت بیرونی راه‌اندازی شده و شهرت آنها به اندازه‌ای بوده تا در سطح بین المللی قابل دیدن باشند. شرکت‌های اسکلت بیرونی قدیمی‌تر به طور مداوم…

Types_and_Classifications_Of_Exoskeletons-620x264

انواع اسکلتهای بیرونی و طبقه بندی آنان

سامانه‌های اسکلت بیرونی را می‌توان بسته به پرسشهای زیر در دسته‌های گوناگونی جای داد: ۱- با استفاده از وسیلۀ پوشیدنی کدامیک از بخشهای بدن تحریک یا تقویت می‌شوند؟ همۀ بدن بالاتنه: بازوها و تنه می‌توان این دسته بندی را به بخشها ریزتر نیز تعمیم داد: برخی اسکلتهای بیرونی بر مچ و انگشتان تمرکز دارند و برخی دیگر بر مفصلهای کتف و آرنج پایین تنه: می‌توان این دسته بندی را به بخشها ریزتر…