Tag Archives: ربات جراحی STAR

ربات جراح STAR

نخستین ربات جراح خودکار دنیا با عملکردی بهتر از انسان

در یک جراحی رباتیک موفق، رباتی توانست رودک کوچک خوک را بخیه بزند و این کار را با بکارگیری بینایی، ابزار و هوش خود انجام داد. ربات هوشمند Tissue Autonomous Robot (STAR) توانست این کار را بهتر از جراحان انسانی که جراحی مشابه به آنها واگذار شده بود انجام دهد. مخترعان STAR ادعایی مبنی بر جایگزینی انسان‌ها با ربات‌ها در اتاق عمل در آینده نزدیک ندارند ولی این موفقیت را به عنوان…