Tag Archives: طبقه بندی

دسته بندی اسکلت های بیرونی توسط ChatGPT 4.0

دسته بندی اسکلت های بیرونی توسط ChatGPT 4.0

هفته گذشته یازدهمین نشست کمیته بین‌المللی ASTM F48 در مورد اسکلت‌های بیرونی در دنور، کلرادو برگزار شد. ده‌ها عضو این کمیته در مورد موضوعات مختلف بحث کردند؛ از جمله یک بازنگری غیرمنتظره از طبقه‌بندی، رده‌بندی و دسته‌بندی اسکلت‌های بیرونی. درنهایت اسکلت‌های بیرونی توسط ChatGPT 4.0 دسته‌بندی شدند. با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید. چرا دسته‌بندی مهم است؟ دو راه برای بررسی مرتب‌سازی و دسته‌بندی دستگاه‌های پوشیدنی وجود دارد؛ یکی از…