Tag Archives: طراحی اسکلت بیرونی

آشنایی با حسگرها و عملگرهای اسکلت بیرونی

آشنایی با حسگرها و عملگرهای اسکلت بیرونی

اسکلت‌های بیرونی ربات‌هایی هستند که از نزدیک با انسان‌ها تعامل دارند و برای مقاصد مختلف مانند توانبخشی، کمک به فعالیت‌های زندگی روزمره (ADL)، تقویت عملکرد یا به‌ عنوان ابزار لمسی استفاده می‌شوند. در چند دهه اخیر، فعالیت‌های پژوهشی روی این ربات‌ها به طور تصاعدی رشد کرده است و حسگرها و فناوری‌های فعال‌سازی دو موضوع پژوهشی اساسی برای توسعه اسکلت‌های بیرونی هستند. برای آشنایی بیشتر با این دو موضوع با مجله فناوری‌های توان‌افزا…

اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

تناسب و راحتی برای استفاده از دستگاه‌های اسکلت بیرونی بسیار مهم است، اما این عوامل معمولاً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی ارزیابی می‌شوند. در چند سال گذشته نیاز آشکاری به تمرکز بر پذیرش فناوری پوشیدنی توسط کاربران احساس شده است. مطالعات آزمایشگاهی موفقی که اثربخشی دستگاه‌های اسکلت بیرونی را تأیید می‌کنند، کافی نیستند. اسکلت‌های بیرونی باید به اندازه کافی راحت باشند تا پوشیده شوند نه اینکه پس از مدتی رها شوند. پس…

اسکلت های بیرونی رباتیک: محدودیت ها و مزایای بالقوه

اسکلت های بیرونی رباتیک: محدودیت ها و مزایای بالقوه (بخش نخست)

اسکلت‌های بیرونی رباتیک به عنوان یک ابزار توانبخشی ظهور کرده‌اند. ابزاری که به ایستادن و راه رفتن بیماران پس از آسیب نخاعی (SCI) کمک می‌کند. در اینجا دو زمینه اصلی مربوط به طراحی اسکلت‌های بیرونی و مزایای استفاده از آن پس از آسیب نخاعی را بررسی می‌کنیم. چشم‌انداز طراحی به نگرانی‌های ایمنی، زمان پوشیدن و سرعت اسکلت‌های بیرونی اشاره دارد. چشم انداز سلامتی عواملی چون فعالیت بدنی، زخم‌های فشاری و سلامت استخوان…