Tag Archives: مشاغل خودکار

در شصت سال گذشته تنها یک شغل در نتیجه اتوماسیون از بین رفته است

در شصت سال گذشته تنها یک شغل در نتیجه اتوماسیون از بین رفته است

اتوماسیون اغلب جایگزین نیروی کار انسانی خواهد شد ولی در شصت سال اخیر به ندرت یک فرصت شغلی را به طور کامل حذف کرده باشد. بنابر مطالعه جیمز بسن (James Bessen) اقتصاددان دانشگاه هاروارد، تنها یکی از ۲۷۰ شغلی که در سرشماری سال ۱۹۵۰ آمریکا فهرست شده بود در اثر پیشرفت فناوری و اتوماسیون حذف شده است. با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید. اگرچه برخی جنبه‌های بسیاری از شغل‌های امروزی…

رباتها جایگزین انسان در انبارها میشوند

شغل بعدی که در فهرست مشاغل خودکار جای می‌گیرد، راننده جرثقیل خواهد بود. ربات‌هایی طراحی و ساخته شده‌اند که توانایی حمل ۱۵۰۰ کیلوگرم بار به مدت ۹ ساعت بدون توقف در یک انبار را دارند. برای آشنایی با این ربات‌های انبار دار با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید آیا نیاز به حمل یک بار سنگین در انبار دارید؟جرثقیل را فراموش کنید، یک ربات این کار را انجام خواهد داد دو…