Tag Archives: مشکلات ثانویه جراحی

چرا توانبخشی پس از جراحی لازم است؟

چرا توانبخشی پس از جراحی لازم است؟

توانبخشی پس از جراحی برای بازیابی توانایی حرکتی و انعطاف عضلات و مفاصل لازم است. پس از جراحی‌هایی مانند جراحی‌های ارتوپدی، جراحی‌های قلبی-عروقی، جراحی قفسه سینه، جراحی عصبی و شکمی پزشکان برای بیماران توانبخشی تجویز می‌کنند. بیماران بسیاری ترجیح می‌دهند از این بخش صرفنظر کنند. اما صرفنظر کردن از توانبخشی با رها کردن ناتمام فرآیند بهبودی یکی است. توانبخشی پس از جراحی بسیار مفید است. به خصوص در صورتیکه بیمار درد، ضعف…