Tag Archives: نارسایی کلیه

تماشا کنید: آزمایش کلیه مصنوعی پوشیدنی توسط بیماران دیالیزی

تماشا کنید: آزمایش کلیه مصنوعی پوشیدنی توسط بیماران دیالیزی

معمولاً با از کار افتادن کلیه‌ها، به طور منظم وقت بسیار زیادی از افراد با اتصال به دستگاه‌های دیالیز تلف می‌شود. دستگاه‌های دیالیز با وجود زندگی‌بخش بودن، همراه با دیگر دستگاه‌های پزشکی کوچکتر و قابل حمل‌تر نشده‌اند. دو سال پیش یک کلیه مصنوعی پوشیدنی در دانشگاه واشنگتن و با کمک مرکز دستگاه‌ها و سلامت رادیولوژی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) توسعه داده شد. این کلیه مصنوعی پوشیدنی (WAK) شبیه یک دستگاه دیالیز سنتی…