Tag Archives: نمایش اسکلت بیرونی

به نمایش درآمدن اسکلت های بیرونی در مرکز آموزش کارگران اوهایو

به نمایش درآمدن اسکلت های بیرونی در مرکز آموزش کارگران اوهایو

یک رویداد آموزشی اسکلت بیرونی در مرکز آموزش کارگران اوهایو برگزار شد. این گردهمایی منجر به پذیرش این فناوری پوشیدنی با کمک استانداردها و راهنماها می‌شود. رویدادهایی مانند این فرصتی عالی برای رو در رو شدن طراحان و نهادهای استاندارد فناوری اسکلت بیرونی با کاربران واقعی است که بیشترین بهره را از اصلاح و معرفی ابزارهای پوشیدنی می‌برند. با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید. اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگران آمریکای شمالی (LiUNA)…