Tag Archives: پخش موسیقی rfid

پخش‌کننده موسیقی برای افراد سالخورده

ساده‌ترین پخش‌کننده موسیقی برای افراد سالخورده

بسیاری از فناوری‌ها برای جلب توجه نیازی به جذاب بودن ندارند. هر از چند گاهی چیزهایی می‌بینیم که واقعاً برای جهانیان مفید هستند. این یکی از این پروژه‌ها است و هدف آن نوع‌دوستانه است: این وسیله به افراد مسن اجازه می‌دهد تا از موسیقی لذت ببرند حتی زمانی که کاهش بینایی و مهارت‌های حرکتی باعث شده تا استفاده از دستگاه‌های سنتی مشکل باشد. موسیقی یکی از اشکال هنر است که تأثیر عاطفی…