Tag Archives: ArcaBoard

ArcaBoard: نخستین تخته پرنده واقعی در جهان

ArcaBoard: نخستین تخته پرنده واقعی در جهان

برای نخستین بار پس از دوچرخه، اتومبیل یا هواپیما، ArcaBoard به موفقیت انقلابی در زمینه حمل و نقل دست پیدا کرده است. برای نخستین بار هر فردی قادر به پرواز در هر زمان و در هر نقطه خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با این تخته پرنده با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید. تجربه‌ای که همیشه آرزوی آن را داشتیم  حرکت با وسیله نقلیه از روی هر نوع زمینی و یا…