Tag Archives: Birzeit University

ساخت اسکلت بیرونی پایین‌تنه در دانشگاه فلسطینی

تماشا کنید: ساخت اسکلت بیرونی پایین‌تنه در دانشگاه فلسطینی

با وجود شرایط نامساعد، کمبود امکانات و منابع مالی، سه دانشجو از دانشگاه Birzeit فلسطین موفق به ساخت یک اسکلت بیرونی پزشکی پایین‌تنه با نام AZR شده‌اند. Samer Mkhemer، Mostafa Abu Safiah و Mahmoud Brham سه دانشجویی هستند که با راهنمایی دکتر Ali Abdo، اسکلت بیرونی AZR را ساخته‌اند. این سامانۀ اسکلت بیرونی پایین‌تنه از طریق همگام‌سازی به معلولان، سالمندان و مجروحان جنگی کمک می‌کند تا دوباره روی پاهای خود راه بروند….