Tag Archives: Cure SMA

کودکان مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی

پژوهش در زمینۀ بکارگیری اسکلت بیرونی برای درمان آتروفی عضلانی نخاعی SMA

آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) یک بیماری است که قابلیت حرکت، تغذیه و تنفس فرد مبتلا را از بین می‌برد و به عنوان اولین عامل ژنتیکی مرگ نوزادان شناخته می‌شود. حال دکتر طریق رحمان در بیمارستان کودکان آلفرد دوپونت موفق شده است برای پروژه‌اش با عنوان «اندازه‌گیری نتایج حاصل از بکارگیری اسکلت بیرونی بالاتنه WREX توسط کودکان مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی» کمک هزینۀ پنجاه هزار دلاری از سازمان Cure SMA  دریافت کند. اسکلت…