Tag Archives: Dial-a-Drug Machine

دستگاه داروساز مینیاتوری MIT

دستگاه داروساز Dial-a-Drug انقلابی در عرصه داروسازی

در یک شاهکار مهندسی که می‌تواند انقلابی در روش خرید دارو ایجاد کند، پژوهشگران دستگاهی در ابعاد یک یخچال ساخته‌اند که می‌تواند بر اساس نیاز داروها را بسازد. این دستگاه قادر است طی چند ساعت داروهای مصرفی را از مواد اولیۀ شیمیایی بسازد. توسعه دهندگان آن، مهندسان و دانشمندان موسسۀ فناوری ماساچوست، طراحی خود را در مجلۀ Science معرفی کرده‌اند. Rainer Martin، دانشمند ارشد در مرکز نوآوری Roche در سوئیس، که نقشی…