Tag Archives: Food-tracking necklace

پیش‌نمونۀ گردنبند کنترل مواد غذایی Autodietary

نظارت بر کالری مصرفی با شنیدن صدای جویدن غذا!

صدایی که هنگام جویدن غذا می‌شنوید ممکن است به راهی برای نظارت بر کالری مصرفی تبدیل شود. این ایده‌ای است که پژوهشگران دانشگاه Buffalo در آمریکا و دانشگاه Northeastern در چین روی آن کار می‌کنند. آنها دستگاهی شبیه به گردنبند را می‌سازند که بر صدای جویدن نظارت کرده و بر اساس آن صدا کالری مواد غذایی مصرف شده را محاسبه می‌کند. این دستگاه Autodietary نام دارد و کتابخانه صداهای جویدن که توسط…