Tag Archives: heal broken bone

bioprinted-material

ترمیم استخوان‌های شکسته با نوعی خمیر چاپ سه‌بعدی

در آینده شاهد روزی خواهیم بود که در آن برای ترمیم شکستگی استخوانها نیازی به صرف سالها زمان نباشد. پژوهشگران به تازگی موفق به ساخت نوعی زیست مادۀ خمیر مانند با استفاده از چاپ سه بعدی شده‌اند که علاوه بر پر کردن محل ترکهای استخوان، به بهبود فرایند ترمیم نیز کمک می‌کند. این مخلوط شیمیایی متخلخل، مقاومتی مشابه بخشهای اسفنجی استخوانهای بزرگ بدن دارد و امکان عبور سلولها و پروتئین‌ها را نیز…