Tag Archives: nevada reno

hand-seeing

دستکش رباتیک برای کمک به هدایت افراد نابینا به سمت اجسام و برداشتن هوشمندانۀ آنها

گروهی متشکل از اعضای دانشگاه‌های Nevada، Reno و Arkansas کار بر روی دستگاهی رباتیک را آغاز کرده‌اند که روی دست پوشیده می‌شود و توانایی افراد نابینا را برای حرکت به اطراف، یافتن و برداشتن اشیای نزدیک گسترش خواهد داد. این دستگاه با بکارگیری دوربین‌ها و دیگر انواع حسگرها اجسام را شناسایی خواهد کرد و گونه‌ای از بازخورد نیرویی برای آگاه‌سازی کاربر از نزدیک شدن دست به جسم مورد نظر بکار گرفته خواهد شد. هدف…