Tag Archives: rehabilita

rehabweek2015

خلاصه‌ای از رویداد هفته توانبخشی ۲۰۱۵ – والنسیا

دومین رویداد هفتۀ توانبخشی چندی پیش در والنسیای اسپانیا برگزار شد. در این برنامه بیش از ۴۹۰ شرکت کننده، این رویداد بین رشته‌ای را ستودند. رویدادی که امکان شنیدن نظرات پژوهشگران، گفتگو با مهندسان، دریافت بازخورد از پزشکان و شرایط امتحان کردن تازه‌ترین محصولات صنعت را یک‌جا فراهم آورده بود. در این رویداد هشت تن از شخصیتهای بین‌المللی به عنوان سخنرانان کلیدی دیدگاههای خود را در زمینه‌های مختلف از عصب‌شناسی مقدماتی گرفته…