بهبود کارایی راه رفتن انسان توسط محققان

Unpowered Anckle Exoskeleton

Frick_08-animated

Studio_NCSU_1Unpowered exoskeleton developed by Carnegie Mellon and North Carolina State researchers helps individuals walk using less energy. read more

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *