Tag Archives: ابریشم

نمونه‌های خون ذخیره شده در ابریشم ذخیره‌سازی خون

نمونه‌های خون ذخیره شده در ابریشم می‌توانند دمای بالاتری را تحمل کنند

در صورتی که نمونه‌های خون فوراً تجزیه و تحلیل نشود، بهتر است در دمای پایین‌ نگهداری شوند تا نشانگرهای زیستی موجود که پزشکان برای تشخیص به آنها وابسته‌اند حفظ شوند. ولی حالا پژوهشگران کشف کرده‌اند که می‌توانند با ذخیره‌سازی نمونه‌های خون میان پروتئین‌های ابریشم، آنها را در دمای بالاتری نگه‌داری کنند. این توسعه می‌تواند برای مراقبت‌های بهداشتی در مکان‌هایی که تجهیزات خنک کننده کمیاب است بسیار ارزشمند باشد. پژوهشگران دانشگاه Tuft این…