Tag Archives: ارزش اقتصادی

ارزش اقتصادی کمک اسکلت بیرونی چقدر است؟

ارزش اقتصادی کمک اسکلت بیرونی چقدر است؟

من (Elliott Rouse) و همکارانم در دانشگاه میشیگان از ابزاری اقتصادی برای اندازه‌گیری هزینه‌ها و فواید پوشیدن اسکلت بیرونی استفاده کردیم. ما متوجه شدیم اسکلت بیرونی به طور میانگین سود ​​3.40 دلار در ساعت هنگام راه رفتن فراهم می‌کند. این با در نظر گرفتن اثرات ترکیبی کمک و وزن دستگاه است. ارزش کمک به تنهایی بسیار بیشتر بود، یعنی 19.80 دلار در ساعت. این مقادیر با استفاده از رویکرد جدید ما، که مقادیر…