Tag Archives: اندازه گیری راحتی

اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

اهمیت و سنجش راحتی در طراحی اسکلت بیرونی

تناسب و راحتی برای استفاده از دستگاه‌های اسکلت بیرونی بسیار مهم است، اما این عوامل معمولاً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی ارزیابی می‌شوند. در چند سال گذشته نیاز آشکاری به تمرکز بر پذیرش فناوری پوشیدنی توسط کاربران احساس شده است. مطالعات آزمایشگاهی موفقی که اثربخشی دستگاه‌های اسکلت بیرونی را تأیید می‌کنند، کافی نیستند. اسکلت‌های بیرونی باید به اندازه کافی راحت باشند تا پوشیده شوند نه اینکه پس از مدتی رها شوند. پس…

کمک مالی NSF در توسعه ی اسکلت های بیرونی رباتیک کمک کننده در پیاده روی

کمک مالی NSF در توسعه اسکلت های بیرونی رباتیک کمک کننده در پیاده روی

مهندسان مکانیک Anne Martin و Bo Cheng، یادگیری ماشین و اسکلت‌های بیرونی رباتیک را برای ارتقای راحتی کاربر ترکیب می‌کنند. ادامه‌ی این خبر را در مجله‌ی فناوریهای توان‌افزا و پوشیدنی بخوانید. برای درک، الگوسازی و بهینه‌سازی راحتی اسکلت‌های بیرونی رباتیک اندام تحتانی، به پژوهشگران گروه مهندسی مکانیک Penn state مبلغ ۷۰۰۰۰۰ دلار کمک مالی از سوی بنیاد ملی علوم (NSF) اعطا شده است. اسکلت‌های بیرونی رباتیک دستگاه‌های پوشیدنی هستند که به حرکت…