Tag Archives: اگزواسکتون

دستکش Ironhand در ریخته گری Waupaca

دستکش Ironhand در صنعت ریخته گری

کارخانه‌های Waupaca به عنوان صنایع فعال ریخته‌گری به پشتیبانی زیادی برای نیروی کار خود نیاز دارند. آنان باید از فناوری روز و آخرین امکانات ایمنی برای کارمندان خود استفاده کنند. بنابراین شرکت به استفاده از Ironhand برای کمک به کارمندان روی آورده است. در ادامه این مقاله از مجله فناوری‌های توان افزا و پوشیدنی به مرور بیشتر جزئیات کار در کارخانه می‌پردازیم. آشنایی با Waupaca Foundry Waupaca Foundry Inc یکی از توزیع…

Quix در Cybathlon 2020

IHMC و اسکلت های بیرونی Quix‌ و Eva(بخش نخست)

IHMC پیشینه‌ای دیرین در پژوهش‌های اسکلت بیرونی دارد. از فواید احتمالی اسکلت بیرونی می‌توا به افزایش مقاومت، افزایش قدرت، کاهش بار روی مفاصل، تمرین‌های مقاومتی، توانبخشی پس از آسیب و افزایش میزان تحرک در افراد دارای معلولیت اشاره کرد. این شرکت دو اسکلت بیرونی Quix‌ و Eva را راه رفتن و استفاده حین کار ساخته است. در ادامه این مقاله از مجله فناوری‌های توان افزا وپوشیدنی به معرفی IHMC و اسکلت‌های بیرونی…

جعبه ابزاری جدید برای استانداردها و پروتکل های اسکلت بیرونی

جعبه ابزاری جدید برای استانداردها و پروتکل های اسکلت بیرونی

دیگر نیازی نیست در یک محیط کاری وسایل رباتیک دور از کارگران در قفس قرار گیرند. عصر جدید رباتیک مشارکتی یا cobot، نویدبخش تعامل بیشتر و نزدیکتر انسان و ربات‌ها است. این ربات‌ها، زحمت و خستگی کار دستی را کاهش می‌دهند. روند مشابهی در مراقبت‌های بهداشتی بویژه در توانبخشی وجود دارد که ربات‌های کمکی به کار گرفته می‌شوند. برای بسیاری، اسکلت‌های بیرونی و ربات‌های پوشیدنی نیز در دسته ربات‌های مشارکتی قرار می‌گیرند….