Tag Archives: ایرباس

ایرباس به دنبال پوشاندن افراد با اندام رباتیک است

ایرباس به دنبال بکارگیری اسکلت‌های بیرونی در خطوط تولید

ایرباس به دنبال پوشاندن افراد با اندام رباتیک است تا از هزینه‌ها کاسته و افراد مسن را در شغل خود نگه دارد. اسکلت‌های بیرونی در کارخانۀ شرکت ایرباس در هامبورگ از سایۀ داستان‌های علمی تخیلی خارج شده و به کار گرفته می‌شوند تا هزینه‌های اصلی در ساخت هواپیماهای مسافری به نصف کاهش یابد. ایرباس در مراسم روز نوآوری که به صورت سالانه برگزار می‌کند، چیزی را به نمایش گذاشت که در اصل…