Tag Archives: خط بریل

نقشه‌‍‌های بریل چاپ سه‌بعدی برای نمایش راه به دانشجویان نابینا

یافتن مسیر در ساختمان‌های ناشناس می‌تواند برای هرکسی دردسرساز باشد و دشواری این کار برای افراد مبتلا به اختلال‌های بینایی بسیار بیشتر است. دو پژوهشگر از دانشکدۀ مهندسی دانشگاه Rutgers راهکاری برای رفع این مشکل ارائه کرده‌اند و برای کمک به دانشجویان جهت یافتن مسیر در مرکز آموزش نابینایان و افراد مبتلا به اختلال بینایی در New Brunswick، نقشه‌‍‌های بریل چاپ سه‌بعدی دارای جزئیات را توسعه داده‌اند.