Tag Archives: درست نشستن

در حالت نشسته، Prana الگوی تنفس، تنفس دیافراگمی و حالت بدن کاربر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

تنفس صحیح و شیوه درست نشستن را با ابزار پوشیدنی Prana فرا گیرید

ابزارهای پوشیدنی سلامتی گوناگونی وجود دارد تا مطمئن شویم درست ورزش می‌کنیم. ولی چگونه مطمئن شویم درست می‌نشینیم؟ ابزار پوشیدنی Prana برای افزایش آرامش فرد، بر تنفس صحیح و حالت درست بدن تمرکز دارد. گفته شده است که این وسیله نخستین ابزار پوشیدنی طراحی شده برای بررسی و آموزش تنفس صحیح دیافراگمی است اگر چه ممکن است سازندگان حسگر UpRight با این حرف مخالف باشند. دکتر Paul Abramson مدیر ارشد علمی در Prana…