Tag Archives: رباتیک و موسیقی

تبدیل نوازنده به یک درامر ابرانسانی توسط بازوی رباتیک سوم

تماشا کنید: تبدیل نوازنده به یک درامر ابرانسانی با بازوی رباتیک سوم

درامر بودن آسان نیست و باعث آسیب به دستان و انگشتان می‌شود. با این حال همۀ درامرهای معروف احتمال‌ها را به چالش کشیده و همۀ عمر خود همانند یک ابرانسان نواخته‌اند. تنها آرزوی آنها داشتن یک بازوی اضافی است تا بتوانند دنیا را فریب دهند. برای یک درامر این آرزو به حقیقت پیوسته است چون پژوهشگران موسسۀ فناوری جورجیا یک اندام رباتیک پوشیدنی را توسعه داده‌اند که به عنوان بازوی سوم برای…