Tag Archives: ربات سرنشین دار

نخستین ربات سرنشین‌دار در کره جنوبی ساخته شد

تماشا کنید: این ربات سرنشین دار غول پیکر واقعی است!

این یک صحنه از فیلم و یا جلوه ویژه نیست بلکه رباتی است که توسط شرکتی در کره جنوبی ساخته شده است. این ربات دارای دو پا و جایی برای قرار گرفتن سرنشین است. از این ربات سرنشین دار غول پیکر می‌توان در موقعیت‌های خطرناک و برای امدادرسانی و یا ساخت و ساز استفاده کرد. به لطف پژوهش‌های انجام شده در زمینه رباتیک هیچ جای تعجب نیست اگر رباتی را ببینید که…