Tag Archives: میان رشته ای

اسکلت بیرونی، یک زمینه میان رشته ای

اسکلت بیرونی، یک زمینه میان رشته ای

کار با فناوری اسکلت بیرونی پوشیدنی هم دلهره‌آور و هم هیجان انگیز است. چه خوب یا چه بد، فناوری اسکلت بیرونی در تقاطع مهندسی مکانیک، آناتومی انسان، روانشناسی و در مورد ابزارهای پوشیدنی برقی، مهندسی رباتیک قرار دارد. این منجر به یک زمینه بسیار میان رشته ای می‌شود که توصیف یا تخصص در آن چالش برانگیز است. با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید. فناوری اسکلت بیرونی با رشته‌های زیر مرتبط…