Tag Archives: هالیوود

ارتباط پنهان میان اسکلت بیرونی و تولید فیلم و تلویزیون

ارتباط پنهان میان اسکلت بیرونی و تولید فیلم و تلویزیون

هالیوود، تلویزیون و دنیای تولید ویدیو، یکی از نخستین صنایعی هستند که پوشیدنی‌هایی شبیه اسکلت بیرونی را پذیرفتند و از آن استفاده کردند. با وجود دستگاه‌هایی شبیه Steadicam که در دنیای تولید ویدیو به کار می‌روند و همه‌ی ویژگی‌ها و پیش‌نیازهای یک اسکلت بیرونی را دارند، اما به عنوان اسکلت بیرونی شناخته نمی‌شوند. فیلمبرداران و کاربران دستگاه‌های Steadicam و مانند آن در کنفرانس‌های اسکلت بیرونی و جلسات صنعتی شرکت نمی‌کنند. با مجله…