Tag Archives: هیستامین

تورم پس از آسیب نخاعی

کشف دارویی برای کاهش تورم پس از آسیب نخاعی

دانشمندان در حال جست و جو برای داروهای موثر هستند که به وضعیت آسیب نخاعی کمک کند. این داروها درمان‌های جدید و امیدوارکننده‌ای پیش روی انسان قرار داده‌اند. پژوهشگران بیش از هزار داروی موثر را در درمان آسیب نخاعی آزمایش کرده‌اند. یکی از داروهای کنونی با نام cimetidine بازسازی نخاع را در گورخر ماهی بهبود بخشیده است. این گروه بر این باورند که با این دارو می‌توان تورم در ناحیه آسیب نخاعی…