Tag Archives: وایت برد

آیا با دسترسی به انواع گجتها هنوز کسی از وایت برد استفاده می‌کند؟

آیا با دسترسی به انواع گجتها هنوز کسی از وایت برد استفاده می‌کند؟

در این مقاله از مجله‌ی فناوری‌های توان افزا و پوشیدنی نقدی کوتاه بر تولید و تبلیغات یک محصول عرضه شده در تارنمای آمازون را بررسی خواهیم کرد. این وسیله یک نوع lap desk است که یک ویژگی اضافه بر سایر انواع خود دارد.   شاید شما در دوران کودکی خود برای انجام تکالیفتان از یک lap desk استفاده کرده‌اید. lap desk یک سطح صاف است که روی زانو قرار داده می‌شود و…