Tag Archives: ژل

باز‌سازی استخوان فک از طریق تزریق ژل حاوی مواد افزایش‌دهنده استخوان

باز‌سازی استخوان فک با تزریق ژل حاوی مواد افزایش‌دهنده استخوان

از دست رفتن دندان‌ها باعث تحلیل استخوان فک می‌شود که مشکلی رایج در افرادی است که از دندان‌های مصنوعی استفاده می‌کنند. تلاش برای بازسازی استخوان فک آلوئول با استفاده از موادی مثل پـروتئین نوترکیب مورفوژنتیـک استخوان انسان-۲ «BMP-2» چالش برانگیز است چون غلظت بالایی از این قبیل عوامل رشد، می‌تواند باعث التهاب و تشکیل تومور ‌شود. روش دیگر، استفاده از یک نوع پپتید به نام «OP3-4» است که مانع تحلیل استخوان ‌می‌شود و…