Tag Archives: Airvida E1

Moen Smart Water Network

با چند فناوری های حافظ سلامت آشنا شوید

با همه گیری ویروس کرونا در جهان و افزایش حساسیت نسبت به میکروب زدایی محیط، کیفیت هوا و تمیز نگاه داشتن دستان نیاز به فناوری‌های جدید احساس می‌شد. در همین زمان توجه انسان به محیط پیرامون، محیط زیست و حیوانات نیز بیشتر شد. به همین دلیل شرکت‌های بسیاری محصولاتی مرتبط با نیاز جوامع تولید کرده‌اند که در ابتدای سال ۲۰۲۲ پرده برداری شد. در ادامه این مقاله از مجله فناوری‌های توان افزا…