Tag Archives: Corer Borner

راه رفتن با اسکلت بیرونی روی زمین چمن

راه رفتن با اسکلت بیرونی روی چمن مصنوعی زمین فوتبال

Corey Borner در سال ۲۰۰۹ مجروح شد. وی با کمک یک پزشک از تگزاس برای راه رفتن با اسکلت بیرونی تشویق شد. او از اسکلت بیرونی روی زمین چمن بازی فوتبال استفاده می‌کند. مطالعه اسکلت بیرونی وی به پزشکان امکان بهینه سازی این ابزار توانبخشی را خواهد داد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با مجله فناوری‌ها توان افزا و پوشیدنی همراه باشید. Corey Borner در سال ۲۰۰۹ در مسابقات فوتبال…