Tag Archives: Cosmos Bionics

جذب سرمایه تو شرکت نوپای Cosmos Bionics

جذب سرمایه توسط شرکت نوپای Cosmos Bionics

شرکت مصری Cosmos Bionics که یک توسعه دهنده اسکلت بیرونی است توانست با حضور در برنامه تلویزیونی Shark Tank Egypt سرمایه لازم برای ادامه پژوهش‌های خود را به دست آورد. تعداد بازدیدها از ویدئوهای این برنامه نشان می‌دهد شرکت Cosmos Bionics توانسته فناوری اسکلت بیرونی را به منطقه شمال آفریقا معرفی کند. بیش از 2 میلیون نفر تنها در مصر از اختلال حرکتی رنج می‌برند. با مجله فناوری‌های توان‌افزا و پوشیدنی همراه باشید….