Tag Archives: Edinburn

تورم پس از آسیب نخاعی

کشف دارویی برای کاهش تورم پس از آسیب نخاعی

دانشمندان در حال جست و جو برای داروهای موثر هستند که به وضعیت آسیب نخاعی کمک کند. این داروها درمان‌های جدید و امیدوارکننده‌ای پیش روی انسان قرار داده‌اند. پژوهشگران بیش از هزار داروی موثر را در درمان آسیب نخاعی آزمایش کرده‌اند. یکی از داروهای کنونی با نام cimetidine بازسازی نخاع را در گورخر ماهی بهبود بخشیده است. این گروه بر این باورند که با این دارو می‌توان تورم در ناحیه آسیب نخاعی…