Tag Archives: Ember

حسگر هموگلوبین غیر تماسی Ember

حسگر هموگلوبین غیر تماسی Ember

هموگلوبین پروتئین جالبی در خون ماست که وظیفۀ جابجایی اکسیژن را بر عهده دارد. وجود هموگلوبین بیشتر به معنی امکان انتقال میزان بیشتری اکسیژن به ماهیچه ها، اندامها و سایر نقاط بدن است. تعجبی ندارد که ورزشکاران و به ویژه ورزشکاران رشته‌های استقامتی همیشه تلاش می‌کنند تا میزان هموگلوبین خون خود را در سطح سالمی نگه‌دارند تا امکان رساندن اکسیژن به اندامهای خود را بیشینه کنند. البته ورزشکاران می‌توانند از مزایای این…