Tag Archives: Florian Braun

در حال حاضر پیش‌نمونۀ Proximity Hat با موفقیت آزمایش شده است.

Proximity Hat ابزاری برای هدایت نابینایان با وارد کردن فشار به سر

تا به حال شماری از سامانه‌های طراحی شده برای هشدار وجود موانع سر راه نابینایان را مشاهده کرده‌ایم و بیشتر این سامانه‌ها نشانه‌هایی مانند هشدارهای صوتی یا لرزش‌ها را بکار می‌گیرند. ولی گروهی از پژوهشگران موسسۀ فناوری Karlsruhe آلمان روشی دیگر را برگزیده‌اند. ابزار Proximity Hat ساخته شده به دست Florian Braun در راستای موانع، به سر پوشنده فشار وارد می‌کند.