Tag Archives: HabitAware

مچ‌بند Liv برای جلوگیری از عادت‌های بد

تماشا کنید: مچ‌بندی برای جلوگیری از عادت‌های بد

تا به حال مچ‌بند‌های سنجش حرکت اغلب برای شمارش گام‌ها و تشخیص خوابیدن کاربر استفاده می‌شدند. این ابزارها بسیاری از ما را وادار کرده‌اند بیشتر حرکت داشته باشیم یا با ایدۀ جمع‌آوری و بکارگیری داده‌ها دربارۀ بدنمان راحتی بیشتری برای ما فراهم کرده‌اند. هر چند واضح است که این ابزارها تنها نشان ‌دهندۀ نسل اول فناوری‌های ردیابی حرکت هستند. مچ‌بند Liv Smart Bracelet  یکی از ابزارهای پوشیدنی نسل دوم است. مچ‌بند Liv…